Pinnen in de plus bij sportverenigingen

Het is de Nationale Sportweek en sportverenigingen zijn volop in beweging om mensen te enthousiasmeren voor hun sport en hun club. Ook als het om betalen gaat zitten verenigingen niet stil. Bij steeds meer verenigingen kun je pinnen. Er is duidelijk een inhaalslag gaande. De Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (SBEB) juicht deze ontwikkeling toe.

Pinnen bij sportclubs verdubbeld

Uit onderzoek van kassaleverancier Twelve onder 700 sportverenigingen blijkt dat de stijging van het aantal pintransacties bij de sporten voetbal, hockey en tennis enorm is gegroeid.
Vooral voetbalverenigingen maakten een grote ontwikkeling door. Waar hier in 2013 nog maar 8 procent van de transacties werden afgerekend met PIN, is dat in 2015 gestegen naar
19 procent. Bij hockey- en tennisverenigingen werd er in 2013 al veel gepind; 22 procent van de transacties werden destijds met de pinpas afgerekend. In 2015 was dit aantal bijna verdubbeld tot 40%.

Pinnen goedkoper dan contant

Er is echter nog veel winst te behalen. Landelijk ligt het pinpercentage op ruim 50%. Er zijn nog steeds verenigingen die denken dat pinnen duur is en alleen rendabel voor grote clubs.
Het tegendeel is echter waar. Pinnen is niet duurder dan contant, het is zelfs goedkoper. Een gemiddelde pintransactie kost 19 cent, tegen 25 cent voor een gemiddelde contante
transactie. En hoe vaker er gepind wordt, hoe goedkoper het wordt. Dit in tegenstelling tot contant.

NL Penningmeester en Maak van pinnen ook jouw sport

Sinds het voorjaar werkt SBEB samen met NL Penningmeester, een landelijk platform voor alle penningmeesters in sport en cultuur. Via het platform voorziet SBEB penningmeesters
van betrouwbare, onafhankelijke informatie op het gebied van betalingsverkeer. Met de campagne ‘Maak van pinnen ook jouw sport’ brengt SBEB pinnen breder onder de aandacht
van sportclubs. Verenigingen die pinnen op een bijzondere manier promoten, of mooie pinresultaten boeken, kunnen pinkampioen worden en leuke prijzen winnen. Meer
informatie: www.pinnenzakelijk.nl/sport.