• Tot en met 12 december 2021 is het mogelijk om mee te doen met de ‘Twaalfde man’-actie.
  • De gewonnen prijs is te verzilveren tot en met 24 december 2021. Daarna vervalt jouw gewonnen prijs.
  • Twelve behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de ‘Twaalfde man’-actie zullen deelnemenden op de hoogte worden gesteld.
  • De gewonnen prijs is alleen geldig op geselecteerde producten.
Actievoorwaarden