In het kort

Automatiseer en registreer verkopen op debiteuren en kostenplaatsen. In de beheeromgeving vind je hier de gedetailleerde rapportages van. Zet deze door naar je boekhoudpakket, en je kan op een eenvoudige manier ook facturen uitsturen. Zo automatiseer je belangrijke processen in je organisatie.

Debiteurenmodule

Hoe werkt het?

  • In de beheeromgeving stel je per gebruikersgroep verschillende prijslijnen in. Vrijwilligers, cliënten, of je medewerkers krijgen op deze manier allemaal een eigen prijs.
  • Je stelt zelf in of kortingen ook voor specifieke groepen gelden. Wil je je kortingen en acties automatiseren? Neem een kijkje bij onze Autodiscountmodule!
  • Via onze kassa houd je bij welke bestellingen op welke prijslijn en welke debiteur geboekt moeten worden. Deze worden vervolgens op de betreffende rekening gezet.
  • Door een koppeling met de Import/Export Module zet je de verzamelde gegevens eenvoudig door naar je boekhoudpakket. Vanuit dat pakket kan je dan de facturen opmaken en versturen.
  • Om geautomatiseerd te registreren naar welke debiteur een factuur gestuurd moet worden, kan je gebruikmaken van onze persoonsgebonden passen.

De voordelen van de Debiteurenmodule

Overzicht van registraties

Je hebt via de beheeromgeving altijd zicht op welke producten en bestellingen er gedaan zijn per debiteur. Als je hier vragen over krijgt, heb je altijd deze rapporten om op terug te vallen.

Minder handmatig werk

De factuurstromen in je organisatie worden door deze module grotendeels geautomatiseerd. Dit zorgt ervoor dat je minder handmatig hoeft te doen, en zo werk je efficiënter en nauwkeuriger.

Zelf bepalen hoe veel groepen

Je kan zo veel groepen maken als je wil. Zo kan je bijvoorbeeld ook verschillende gasten weer uitsplitsen in verschillende groepen. Ideaal wanneer je medewerkers van verschillende organisaties over de vloer krijgt, en je verschillende prijslijnen hebt afgesproken met de betreffende organisaties.

Persoonsgebonden passen

Met onze gepersonaliseerde passen laat je de Debiteurenmodule nog eenvoudiger voor je werken. Je hebt hiermee een betaalsysteem waarin gebruikers saldo op hun persoonsgebonden pas kunnen zetten. Dit is ook automatisch op te waarderen.

De pas is persoonlijk, maar kan ook aan een kostenplaats gekoppeld worden. Als je prijsafspraken hebt met een organisatie die op jouw locatie producten bestelt, kunnen meerdere mensen aan die organisatie gekoppeld worden. Op deze manier wordt factureren ook eenvoudiger!

In het online gebruikersportal kunnen pashouders, of waarnemende personen zoals familie, de transacties inzien die met een pas gedaan zijn. Ook stellen deze gebruikers via het portal een bestedingslimiet of een auto-reload van het saldo in.

Neem contact op voor meer informatie

Ben je geïnteresseerd in de Debiteurenmodule? Vul het formulier hieronder in en wij nemen contact met je op. We bespreken wat je nodig hebt en bekijken of de module past bij jouw behoefte.

  • Naam
  • Organisatie
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Bericht