Gezonder aanbod bij sportclubs loont!

Deze week berichtte de NOS dat veel sportkantines niet open staan voor een gezonde hap, onder andere uit angst voor omzetdaling. Onnodig zo blijkt nu; sportverenigingen die gezondere producten aanbieden in hun kantine behouden hun omzet. Dit blijkt uit onderzoek van Twelve en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Elke vereniging heeft vier belangrijke inkomstenbronnen: contributie, sponsoring, subsidie en de inkomsten van kantine of clubhuis. Logisch dat je goed nadenkt over het aanbod in je
kantine. Dat een gezond aanbod ten koste zou kunnen gaan van je omzet, is een misverstand. JOGG zet zich in voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren, zo ook
voor een gezonde sportomgeving. Daarom helpt de organisatie via het programma Team:Fit sportverenigingen in Nederland bij het gezonder maken van het kantineaanbod.
Twelve ondersteunt als partner van Team:Fit aangesloten sportverenigingen in het creëren van een financieel gezonde sportkantine door middel van slimme kassasystemen.

Gezond aanbod vervult behoefte van bezoekers

Gedurende drie jaar voerden JOGG en Twelve onderzoek uit naar omzetcijfers rondom de toevoeging van een gezonder assortiment. De inkomsten en verkopen van vier
sportverenigingen die gezondere producten aanbieden en actief deelnemer zijn van Team:Fit, zijn met behulp van data uit het kassasysteem van Twelve in kaart gebracht.
Hieruit blijkt dat geen van de kantines een terugloop in de omzet ervaart. Binnen de verkopen steeg het aandeel van gezonde producten met 5% in deze periode: een teken dat
de clubs die deze weg inslaan niet op hun (gezonde) keuze terugkomen, maar deze zelfs uitbreiden. Het aandeel van gezonde producten in food steeg in deze periode van 37 procent
naar 50 procent. Dit toont aan dat kantinebezoekers behoefte hebben aan gezondere producten en dat deze verenigingen die behoefte vervullen.

Kijken we wat beter naar de omzet uit food, dan blijkt dat het aandeel gezonde producten met 13% is gestegen van 37% naar 50% van het totaal. Dat resultaat kan natuurlijk niet bereikt worden als er geen vraag naar gezonde producten is. De clubs voldoen duidelijk aan een behoefte.

Meest effectieve maatregelen

Er zijn verschillende manieren om de verkoop van je gezonde producten te stimuleren. Denk eens aan de volgende (vrij eenvoudige en effectieve) maatregelen:

  • Gezonde producten in de vitrine zetten (ofwel goed in het zicht);
  • Gefrituurde producten waren niet voor 13:00 uur verkrijgbaar;
  • Vervang ongezonde producten door een gezond alternatief of bied in elk geval ook een gezonde keuze aan.

Weerstand bij verenigingen wegnemen

‘Ik vind het heel mooi dat we deze cijfers uit de praktijk kunnen laten zien; zo kunnen we de angst van veel sportverenigingen wegnemen. De vraag naar een gezonder aanbod groeit nu eenmaal, ook bij kantinebezoekers. Veel clubs spelen daar gelukkig al goed op in, hopelijk inspireert dit andere clubs om ook met gezonder aanbod aan de slag te gaan. En via Team:Fit helpen we ze daar graag bij’, alsdus Marjon Bachra, directeur van Jongeren Op Gezond Gewicht.