Twelve partner van De Gezonde Sportkantine

Iedere penningmeester wil een gezond verdienmodel voor zijn vereniging, inzicht in omzet en een efficiënte administratie van het aanbod in een gezonde sportkantine. Twelve kan voor gezonde sportkantines eenvoudig duidelijk maken dat de verkoop van gezonde producten niet hoeft te leiden tot verlies van omzet.

Twelve is daarom bij uitstek een goede partner voor aangesloten clubs en sportverenigingen. En voor het gehele project De Gezonde Sportkantine, een initiatief van Jongeren
Op Gezond Gewicht.

“Het op orde hebben van je financiën en gemakkelijk inzicht verkrijgen in omzet draagt bij aan een Gezonde Sportkantine voor iedere club of vereniging. Ik ben trots op Twelve als
nieuwe partner om verenigingen dit te kunnen bieden”, Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht.

Pieter de Jong, directeur Twelve en Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht zetten hun handtekening voor de samenwerking tijdens de inspiratiesessie van De Gezonde
Sportkantine. Dit voorafgaand aan de 100m van Dafne Schippers tijdens het EK Atletiek in Amsterdam.

“Wij gaan deze fantastische samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht aan omdat wij het belang inzien van een Gezonde Sportkantine. Samen met hen stimuleren wij de gezonde
keuze in de sportkantine. Bovendien denken wij dat we met onze kassasystemen, kennis en ervaring verenigingen kunnen ondersteunen om een financieel gezonde sportkantine te
creëren”, Pieter de Jong, directeur Twelve.

Over De Gezonde Sportkantine

Het project De Gezonde Sportkantine stimuleert de gezondere keuze in sportkantines en is een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht. Het Voedingscentrum heeft de Richtlijnen Gezondere Kantines opgesteld. Deze dienen ook als houvast om met de sportkantine- stap voor stap -de gezonde kant op te gaan.

Vragen of interviewverzoek?

Neem contact op met Marieke Willemsen, communicatieadviseur De Gezonde Sportkantine, e-mail: marieke.willemsen@jogg.nl of bel tel: 06-10930109.

Over Twelve

Twelve is in 2007 opgericht om bestuurders en vrijwilligers te ontzorgen en leidt tot optimalisatie van de kantine exploitatie. Met het kassasysteem kunnen vrijwilligers zonder
uitleg werken en kunnen leden gemakkelijk en snel (contactloos) betalen. Bovendien heb je meer inzicht in de inkomsten en een betere brutowinstmarge. Twelve is 24/7 bereikbaar.
Dus ook wanneer vrijwilligers ondersteuning nodig hebben in de avond of in het weekend, staan zij klaar.